Maak van de 'zorgleerling' een gewone leerling

Nederlandse kinderen met een beperking zitten te vaak op een school voor speciaal onderwijs. Een werkbezoek aan de Verenigde Staten opende perspectieven die Fini de Paauw, vice-voorzitter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, ons land niet wil onthouden.
'Samen naar school gaan' is in de VS een alledaags en vooral vanzelfsprekend gegeven. Met alle voordelen van dien: bekendheid en vertrouwdheid met medeleerlingen met een beperking en kinderen met een beperking die beter zijn toegerust op de maatschappij van alledag. Want in die maatschappij spelen immers zowel mensen met als mensen zonder beperkingen hun rol. In de Verenigde Staten is in 1975 een wet aangenomen die de eerste voorwaarde voor zogeheten inclusief onderwijs biedt. Deze wet bepaalt dat kinderen met een beperking recht hebben op toegang tot scholen voor regulier onderwijs. De sch …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?