Loven

Binnen rechtzinnig Nederland doet zich op dit moment een merkwaardige paradox voor. Aan de ene kant is er onmiskenbaar sprake van de tendens dat een toenemend aantal orthodoxe christenen het niet meer zo nauw neemt met de orthopraxie, het 'rechte' leven.
Zaken waarop voorheen kerken van meer modernistische snit het alleenrecht leken te hebben - echtscheiding, vrije seksuele moraal, tanend kerkbezoek en zo nog het een en ander - zijn al enige tijd ook binnen de kerken van meer behoudende signatuur aan een opmars bezig. Kerkenraden, kerkbodes en synodes maken zich er grote zorgen over.Aan de andere kant is God - met eerbied gezegd - in dezelfde kringen nog nooit zo veelvuldig en veelvormig geloofd en geprezen als juist nu. Men kan geen kerkbode openslaan, geen vergadering bezoeken of kerkdienst bijwonen of 'God loven en prijzen' maakt bijna stee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?