Lezen zonder problemen

In de krant van 7 juni heb ik laten zien hoe het kind zich in twee fasen het lezen en schrijven eigen maakt, namelijk rond de kalenderleeftijden viereneenhalf tot zeseneenhalfjaar (kleuters) en zeseneenhalf tot achteneenhalf jaar (jonge schoolkinderen). Ook heb ik uiteengezet dat en waarom het riskant is het kind in de eerste fase stelselmatig met het geschreven woord in aanraking te brengen.
Bé Steenbergen betoogt in het ND van 12 juni dat lees- en schrijfproblemen niet ontstaan door vroegtijdig lezen en schrijven, maar door de wijze waarop deze vakken worden onderwezen. Zijn methode zou bij dove kinderen bij wie hij op vierjarige leeftijd met lezen begon, heel goed werken: 'Waren ze eenmaal zes jaar, dan konden ze vlot lezen (...) en zonder problemen'. Kloof Ik begrijp dat Steenbergen op Effatha te Zoetermeer met dove kinderen heeft gewerkt. Zijn opvolgers aldaar deelden me desgevraagd mee dat dove kinderen tegenwoordig in groep 2 (globaal vijfjarigen) beginnen met le …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?