Lewis

Zeg 'Lewis' en er verschijnen drie beelden op je netvlies. Het eerste is dat van Robert Lewis, politierechercheur in Oxford, begonnen als praktische rechterhand van de onnavolgbare Inspector Morse, deze zomermaanden elke week op herhaling op Nederland 1.

Helaas op een onchristelijk tijdstip, zondagmorgen zeer vroeg. Lewis zet het werk voort van Morse, na diens dood en de dood van Lewis' vrouw. Hij praat nog steeds wat plat, maar heeft iets van de mystiek en oog voor het ongerijmde overgenomen van wijlen zijn baas; de gesjeesde theoloog James Hathaway, die hem terzijde staat, lijkt de eigenschappen van Morse en Lewis te combineren. Het tweede beeld is bepaald niet onchristelijk. Dan gaat het om Clive Staples (C.S.) Lewis (1898-1963), de literatuurcriticus, essayist en theoloog, schrijver van boeken die tegelijk ontspannen en doen nadenke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?