Levende gemeente in ontkerkelijkt Nederland

Wat betekent het anno 2004 levende gemeente van Jezus Christus te zijn? Die vraag lijkt ons erg relevant, mede gelet op de verontrustende ontkerkelijking in ons land. Was omstreeks het einde van de 19e eeuw nog geen 5 procent van de bevolking niet bij een kerk aangesloten, nu is dat 63 procent.
Vooral twintigers en dertigers lopen in snel tempo weg. Slechts de helft van de kinderen van hervormden en gereformeerden is nog gelovig. En van allen die nog wel bij een kerk staan ingeschreven, bezoekt - met een gunstige uitzondering voor 'de gereformeerden' (70 procent) - nog maar een derde minstens één keer per maand een zondagse kerkdienst.Maar is ons in de Bijbel dan ook niet voorzegd dat de kerk op het laatst steeds kleiner wordt? O ja? Wat moeten we dan aan met het toenemend aantal christenen in China en verschillende Afrikaanse landen? Trouwens, ook in de Amerika en zelfs in Nederland …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?