Leve de Gereformeerde Gemeenten!

Commentaar

Bij de uittocht uit de Gereformeerde Gemeenten gaat het voor veel (ex)-leden niet zelden om dramatische zaken. Er past geen relativering bij gebeurtenissen die diep hebben ingegrepen in het persoonlijke leven en waarbij gewetensbeslissingen hebben plaatsgevonden. Toch bevat het artikel 'Een stille scheuring' (Nederlands Dagblad 9 februari)

volgens Ton van der Schans te weinig analyse. Volgens hem zijn de Gereformeerde Gemeenten van alle reformatorische kerkgenootschappen het best in staat leden vast te houden. Juist de Gereformeerde Gemeenten zijn - ondanks alles wat ook deze groep bedreigt - minder vatbaar voor onze dominante liberale, seculiere cultuur dan andere kerkgenootschappen. Hoe komt dat? Historisch en sociologisch gesproken weten groeperingen met een duidelijk en sterk identiteitsbesef hun mensen beter vast te houden dan groepen met een minder duidelijk, of zelfs vaag identiteitsbesef. De Gereformeerde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?