Leren van de sabbat?

In sommige christelijke kringen verheerlijkt men bijna alles wat joods is. Dat is jammer, want daarmee doet men doorgaans geen recht aan het christelijk geloof en doet men daarnaast de Joden vaak meer kwaad dan goed.
Die oververheerlijking van het jodendom is voelbaar in een nieuw boekje van de Near East Ministry (NEM): Leren ademhalen; lessen van de joodse sabbat. Daarin staan waardevolle dingen, maar het laat onvoldoende christelijk licht schijnen over de betekenis van de sabbat.Verschillende auteurs zetten uiteen hoe de Bijbel, zowel in Oude als Nieuwe Testament, schrijft over de sabbat. Ook is er een hoofdstukje over de sjabbat in het jodendom. Daarin ontbreekt een beschrijving van de extreme rabbijnse regelzucht, die heeft geleid tot de wonderlijkste voorschriften.Als belangrijkste conclusie van dit h …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?