Leg liever een arm om onze schouder

Het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk misleidt zijn eigen achterban, vindt secretaris P.J. Vergunst van de Gereformeerde Bond (Nederlands Dagblad 8 januari). Het Comité verantwoordt zich. Van harte stem ik met drs. P.J. Vergunst in dat we onbijbelse zaken krachtig én geestelijk dienen af te wijzen, en tegelijk correct dienen te zijn in liefde en zelfverloochening. Juist daarom schrok ik van zijn reactie en weet ik mij pijnlijk getroffen. Hij beticht het Comité ervan misleidend bezig te zijn, verwarring te zaaien, suggestief te spreken en zelfs onbijbels te handelen.
Gelet op het voorgaande begrijp ik dat niet. Als de Gereformeerde Bond meent 'met vreze en beven' zijn plaats in te moeten nemen in de PKN, hoe kan men dan zo hard oordelen over degenen die dat niet kunnen?In deze reactie wil ik proberen in te gaan op de belangrijkste argumenten die drs. Vergunst naar voren brengt.Het Comité zou op een breuk met de kerk aankoersen. Kun je het Comité, dat zich geroepen weet zich in te spannen voor het behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk, hiervan beschuldigen? Ook door de Gereformeerde Bond is in het verleden een- en andermaal gesteld dat juist de nieuw te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?