Landbelofte wordt niet voor de wederkomst vervuld

De discussie over het heilige land is weer actueel sinds de recente Libanonoorlog. Jan van Barneveld uitte in de krant van 4 september zijn gram over een aantal artikelen op de opiniepagina van afgelopen week. Nu vroegen eenzijdige beweringen in die bijdragen om correctie. Maar volgens mij schiet Van Barneveld door naar een andere kant. Ik ben het met hem eens dat we in deze discussie zullen uitgaan van de bijbelse gegevens, maar dan wel zo breed en diep mogelijk.

Heilshistorie Het gaat mij niet alleen om de historie met de bijzondere feiten van het zich handhaven van Israël sinds 1948 temidden van veel vijanden (ik ben geneigd dit uit te leggen als een teken van Gods zorg), maar net zozeer om de heilshistorie: hoe werkt de Here God in deze wereld zijn plan uit tot verlossing van de mensheid, om zijn liefde te bewijzen (Johannes 3:16 'Want God had de wereld zo lief...' en Romeinen 5:8 'Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.'). Terecht rekent Van Barneveld (nog weer eens) af …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?