Lakmoesproef Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling roept nog geregeld kritiek op. Volgens Simon Kadijk vertaalt de NBV wat de bedoeling is, zonder een parafrase te worden. Hij doet een lakmoesproef.
In de discussie over de Nieuwe Bijbelvertaling baseren veel mensen hun oordeel op emoties en niet op feiten. Om een stelling kracht bij te zetten wordt een bepaald vers uit de Bijbel genomen en wordt vervolgens aangetoond of een bepaalde vertaling wel of niet goed is. Vaak wordt dan ook nog een tekst genomen, die een hoog dogmatisch gehalte heeft. De zaak wordt heel anders als je de vertaling van een heel hoofdstuk zou nemen en je vergelijkt dan de Statenvertaling, de NBG 1951 en de NBV met elkaar. Dan kun je mijns inziens niet anders dan concluderen, dat de NBV een goede vertaling is. Of …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?