Laat ouders islamitische scholen oprichten

Allochtone jongeren toelaten op een reformatorische school helpt niet om het integratieprobleem op te lossen. Daarvoor is het geloof te veel in mensen verworteld. Beter is het dat islamitische ouders onderwijs zoeken voor hun kinderen dat aansluit op hun levensovertuiging.
Er zijn in dit land ongeveer 200.000 allochtone kinderen en jongeren. De meesten van hen zijn islamitisch. Die kinderen hebben onderwijs nodig. Waar en hoe moet dat gegeven worden? In het Nederlands Dagblad van 8 mei deed ing. E. Klein, rector van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, daarvoor een suggestie. Hij wil het toelatingbeleid van de reformatorische scholen verruimen zodat daar ook voor moslimjongeren, onder bepaalde voorwaarden, ruimte zou zijn. Klein deed zijn voorstel als bijdrage aan het oplossen van de integratieproblematiek. Ook wees hij op de maatschappelijke opdracht van de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?