Kronkelwegen

Wie met de mond de democratie dient maar in werkelijkheid het volk door fraude zijn keuze ontneemt, speelt opzettelijk met de eenheid in zijn land. In veel, zo niet de meeste landen in Afrika komt daar de toch al scherpe tegenstelling tussen de kansarmen en de heersende klasse en een soms diepe etnische verdeeldheid bij. President Kibaki van Kenia, met zijn jarenlange politieke ervaring, wist dit alles. En anders hoefde hij maar over de grens te kijken om in buurland Somalië te zien waar het dienen van het eigenbelang door de machthebbers een land kan brengen.
Toch maakte Kibaki de keuze, zoals ook de Europese waarnemers moesten vaststellen, om te konkelen met de verkiezingsuitslagen. Het bracht hem een onwaardige, gehaaste beëdiging en het land bloedig geweld. Als regelmatig kerkganger had Kibaki beter de woorden van Jesaja ter harte moeten nemen: wie zich begeeft op de kronkelpaden van het onrecht, kent geen vrede. En het zijn vooral zijn eigen mensen die daarvoor de hoogste prijs hebben moeten betalen. De oorzaak daarvan ligt in de verkiezingsbeloften waarmee Kibaki vijf jaar geleden een grote verkiezingszege behaalde. Hij zou een einde maken …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?