Kribbe of voederbak

Zal het over de kribbe of over de voederbak gaan op het Kerstfeest? De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) komt in Lucas 2 met de voederbak, waar we altijd over de kribbe lazen. Ik vind 't apart om te lezen, dat de engel van de Heer zegt: 'Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' Dat wíj 'voederbak' zeggen in het vervolg, nu ja, maar dat de éngel dat woord 'voederbak' ook in de mond neemt...
Maar de engel heeft natuurlijk nooit Nederlands gesproken. Wellicht heeft de engel in het Aramees gesproken. En wij horen het 'in onze eigen taal'. Dat was op het Pinksterfeest de verrassing. En voor ons is het gewoon geworden. Dat komt omdat Maarten Luther (al in 1521) doorzag, dat de Bijbel in de landstaal vertaald moet worden. En vertalen is om-zetten, dus dan komen de dingen anders ter sprake. De kracht van een goede vertaling is, dat de bedoeling van de oorspronkelijke tekst goed overkomt.ZandsteenLukas 2 vindt plaats in het herdersveld bij Bethlehem. Dat is een glooiend landschap met rot …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?