Korten op jeugdwerkkan het kabinet niet menen

Tegenwoordig is er - begrijpelijk - veel aandacht voor zogenaamde ontspoorde jongeren, bijvoorbeeld als ze op het treintraject Hoorn-Enkhuizen passagiers terroriseren, of als ze op straat een bejaarde in elkaar slaan. Maar in feite komt deze aandacht natuurlijk te laat. Er zou veel meer nagedacht moeten worden over de vraag hoe dit soort ontsporingen voorkomen kunnen worden.
Het lijdt geen twijfel dat het vrijwillige jeugdwerk hier een belangrijke rol in kan spelen. Juist ook organisaties als YMCA-Nederland en de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) hebben hierin het nodige te bieden. Ze hebben bij uitstek het potientieel om met jongeren in gesprek te gaan over het vormgeven van waarden en normen. Bovendien vormen ze vaak een vangnet voor kinderen en jongeren die, om wat voor reden dan ook, tussen de wal en het schip dreigen te raken.In deze tijd van bezuinigingen is het echter een belangrijke vraag, hoe de overheid met deze organisaties zal omgaan.Het is beken …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?