Koopzondag en emancipatie

Een van de kroonjuwelen van het eerste paarse kabinet was de aanpassing van de Winkeltijdenwet in 1994. Het aantal koopzondagen werd opgetrokken van acht naar twaalf per jaar.

Wel werd daarbij de onheldere toerismebepaling in het leven geroepen, die bepaalt dat in toeristische gemeenten de winkels op zondag open mogen zijn. De praktijk heeft sindsdien uitgewezen dat dat een rekbaar begrip is. Veel fracties willen van die bepaling af en de verantwoordelijkheid voor zondagsopenstelling bij de gemeentelijke overheid leggen. Ook de VVD was daar wel voor, maar vanwege het regeerakkoord met het CDA was deze partij gehouden tot terughoudendheid. Daarom trokken enkele fracties het initiatief naar zich toe en maakten ze zelf een wetsvoorstel. Na een oponthoud van ande …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?