Kinderkopjes

In psalm 137 wordt een soldaat lof toegezongen die Babylonische kinderhoofdjes op een rots te pletter zal slaan. Het is niet de enige geweldstekst in de Bijbel. Vooral het Oude Testament is er vol van. Maarten
t Hart kent ze uit zijn hoofd en ze maken volgens hem duidelijk wat voor krankzinnig waanidee die god van joden en christenen toch is.
Ook christenen worstelen ermee. Sommigen doen krampachtige pogingen de oudtestamentische plooien glad te strijken met de liefde die Jezus predikt. In Hem heeft de oudtestamentische periode immers zijn vervulling gekregen? Maar ja, ook Jezus heeft het over geween en tandengeknars in de hel en in Openbaring worden in bloedige kleuren de vele rampen beschreven die de goddelozen zullen treffen en is wraak en vergelding aan de orde van de toekomstige dag.Dus ook de oplossing waarvoor sommigen kiezen door het Nieuwe Testament als een corrigerende tegenstem tegen het Oude te afficheren, zoals vandaag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?