Kijken

Hoe kijk je als christen naar de werkelijkheid? Die vraag wierp de filosoof en psychiater Gerrit Glas gisteren op bij zijn aanvaarding van de Dooyeweerdleerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De gereformeerde jurist en filosoof Herman Dooyeweerd (1894-1977) bekeek de wereld als een eenheid: een geordende schepping waarbij Gods wet het kleed is dat de werkelijkheid past. Glas zet diens vorm van christelijke filosofie graag voort. Maar hij maakte wel een kanttekening. Het christelijk geloof heeft ook een heel dwarse kant die onze eerste indruk juist vaak op de kop zet: het evangelie is een dwaasheid, het is onmogelijk grip te krijgen op het kwaad. Gods kracht komt uit in zwakheid, en noties als vergeving en bekering, vernieuwing door de Geest zijn ergens nauwelijks te vatten. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?