Kiezen

Doet de PvdA er wel goed aan de nieuwe fractievoorzitter door de leden te laten kiezen? Menige sociaaldemocraat vraagt het zich dezer dagen hardop af. De PvdA is een debatpartij en voor het voortbestaan van de vitale partijdemocratie in Nederland is meer betrokkenheid van de leden van levensbelang. Maar moet het wel zo?

Allereerst is er de latente spanning met de PvdA-regel dat de partijleider lijsttrekker of fractievoorzitter moet zijn. Grondwettelijk gezien opereren Kamerleden zonder last of ruggespraak. Geeft het dan wel pas de Kamerfractie te dwingen een kandidaat te omarmen? Formeel klopt het weliswaar net - de gekozen man of vrouw mag immers ook beóógd fractievoorzitter zijn - en er is ook alle reden de fractie tot de orde te roepen. Maar het is niet in de geest van de statuten. Meer praktisch is het bezwaar dat strijd tussen verschillende kandidaten zomaar voor tweespalt zorgt in de partij. Ze i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?