Kerst, voor beginners

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het Kerstkind, de Koning, aanbidden: het kan niet welluidender dan met G.F. Händel en J.S. Bach. Met de eerbiedige meditaties uit het Weihnachtsoratorium: ‘Ik kniel aan Uw kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart bij U geborgen wezen.’ Of veiliger nog met de Messiah, die voor 100 ­procent uit bijbelverzen bestaat, uitlopend op de lofzang van Openbaring 5: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. Amen!’

De chr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?