Kerkbesef

De kerkelijke wereld beschikt, deels althans, over een eigen jargon. Woorden en uitdrukkingen daaruit zijn niet altijd terug te vinden in het woordenboek. Zo'n woord is bijvoorbeeld 'kerkbesef'.
De betekenis ervan zou men kunnen omschrijven als: het doordrongen zijn van de noodzaak tot een (bepaalde) kerk te behoren. Het wordt overigens meestal in negatieve zin gebruikt, namelijk om aan te geven dat het besef van die noodzaak afneemt. 'Tanend kerkbesef' heet dat dan. Afhankelijk van de context doelt men dan op kerkverlating in het algemeen, of op het verschijnsel dat men weliswaar de kerk niet afzweert, maar het niet meer zo nauw neemt met het lidmaatschap van een bepaalde kerk. De betrokkenen gaan dan van tijd tot tijd 'shoppen' (ook al zo'n woord dat in de kerkelijke context z'n …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?