Kerk is een schuilplaats

Op de voorjaarsvergadering van de hervormde Confessionele Vereniging stelde prof. dr. G.G. de Kruijf terecht, dat de PKN niet een vergaarbak mag worden waar alles kan (Nederlands Dagblad 21 april). Maar volgens de hoogleraar mogen we ook onze eigen opvattingen niet verabsoluteren. En er zou ook niet een exclusieve binding mogen zijn aan de gereformeerde belijdenis. Daarvan wordt De Kruijf 'totaal desolaat'.
Nu is er in de kerk altijd een zekere vrijheid van meningsuiting geweest. Er is ook vrijheid van Schriftuitleg. Maar die is niet onbegrensd. De vraag is waar de grenzen liggen. Daarin denken we waarschijnlijk niet gelijk. Als niet alles kan en mag, moet ook duidelijk worden aangegeven wát dan niet kan en vooral ook wat onopgeefbaar is. Anders krijgen we de grootste onderlinge verwarring, en weten we in de kerk niet waar we aan toe zijn.Liggen deze grenzen nu niet juist in het gereformeerd belijden? Dit belijden is intussen niet exclusief. We kunnen als gereformeerden bijv. best de lutherse Aug …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?