Kerk in de spiegel

De Gereformeerde Gemeenten kijken in de spiegel. Het kerkgenootschap maakt zich zorgen over uitstroom en vergrijzing.

Een rapport voor de synode, deze week, zoekt oorzaken niet alleen bij de samenleving, maar ook in het eigen kerkelijk leven. Er is veel materialisme en uiterlijkheid. Preken zijn voor jongeren niet verstaanbaar genoeg. De secularisatie werkt door in gezinnen. Er komt een boetedag. Als je even schuin achter hen gaat staan en in dezelfde spiegel kijkt, zie je veel herkenbaars. Overal is spanning en beweging in de kerk. Wat geloven onze kinderen straks (nog)? Wat werken preken uit; hoe ver staat de zondag van het leven op maandag? Wat is nou echt de boodschap die we aan de wereld hebben? …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?