Kerk en cultuur zijn nu meer vijand dan goede buur

Godsdienst en cultuur leven langs elkaar heen. Dat is voor geen van beide goed. Onlangs haalde de kardinaal van Keulen, Joachim Meisner, het nieuws toen hij zei dat sommige moderne kunstvormen zouden verworden tot entartete Kunst (ontaarde kunst).
Hij zei bij de inwijding van een museum: ,,Daar waar cultuur losgekoppeld wordt van godsdienst, verstart de cultus in ritualisme en raakt de cultuur ontaard.'' Laat de uitdrukking 'ontaarde kunst' nu al ideologisch bezet zijn door het Hitlerregime, dat kunstenaars vervolgde en hun werk vernietigde. Een rel was geboren. Maar had Meisner nu werkelijk een kardinale fout gemaakt, of schuilt er toch waarheid in zijn uitspraak? Mijns inziens heeft hij zich op het moment dat hij zijn uitspraak deed, te weinig rekenschap gegeven van de geschiedenis en de gevoelswaarde van de gewraakte uitdrukking. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?