Kennis

Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Dit Godswoord van de profeet Hosea is vaak aangehaald om te wijzen op de dramatische gevolgen van een laag kennisniveau voor de christelijke gemeente. Meestal werd daarbij niet vermeld dat de profeet zich allereerst richt tot priesters die niet bereid waren tot goed religieus onderwijs. Ook sneeuwde wel eens onder dat 'kennis' in deze tekst niet allereerst doelt op allerlei weetjes, maar staat voor een 'vertrouwd zijn met God', zoals de Nieuwe Bijbelvertaling dan ook vertaalt.
Ondertussen veronderstelt deze vertrouwdheid natuurlijk wel degelijk gewone kennis. Wie is God? Wat betekenen Jezus' kruis en opstanding? Wie ben je als mens in Gods ogen? Ook gewone gelovigen moeten daarover iets kunnen zeggen. De Utrechtse hulpbisschop, mgr. Gerard de Korte, uitte deze week opnieuw zijn grote zorg op dit punt wat betreft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Veel kerkleden, ook actieve parochianen, zijn volgens hem 'sprakeloos'. Ze staan als een religieuze humanist in het leven en missen de kennis om inhoudelijk over hun geloof te praten. Dat is buitengewoon zorgwekkend. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?