Katholiek

De protestantse christenheid in Nederland weet geen raad met het algemene karakter van het christelijk geloof. Sterker nog, gereformeerde christenen zijn antikatholiek. Aldus dr. ir. Jan van der Graaf in een interview in het Nederlands Dagblad.
Volgens Van der Graaf zijn de gereformeerde belijdenisgeschriften zo gedetailleerd dat ze onbedoeld hebben geleid tot versplintering en daarmee tot miskenning van de breedte van de kerk van alle tijden en plaatsen.Om nog iets van die breedte te redden, storten sommigen zich in de oecumenische beweging. Anderen spreken over de onzichtbare kerk of de oecumene van het hart. Maar dat is volgens Van der Graaf maar surrogaat. Katholiek kerk zijn betekent immers zichtbaar als eenheid met elkaar leven in overeenstemming met de apostolische leer. En die eenheid is ver te zoeken.Met deze hartenkreet uit …
Dit is 17% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?