Karikaturen dienen deeenheid niet

In de column 'Tijd voor een herenigingsdatum' (Nederlands Dagblad van 2 augustus) maakte George Harinck een aantal opmerkingen, waarin hij volgens ds. K. Folkersma volstrekt geen recht doet aan de uitkomsten van een synodebespreking.
Harinck schreef over kerkelijke samensprekingen: ,,Vorige maand waren de vrijgemaakten weer aan zet en waren de Nederlands-gereformeerden het onderwerp van gesprek. Er was een deputaatschap dat een stap voorwaarts voorstelde, maar niet geheel onverwacht werd een smetje ontdekt op het Nederlands-gereformeerde blazoen en de plannen werden afgeblazen''. Dit doet van geen kant recht aan de uitvoerige bespreking en de besluiten van de generale synode. Ik dacht altijd dat een historicus recht moest doen aan de feiten en ook eerlijk moest weergeven wat mensen dreef, ook al is hij het daar niet me …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?