Kafka zegt veel over onze cultuur

In hun boek Jesus von Nazaret noemen Dorothee Sölle en Luise Schottroff het begrip 'zonde' een begrip dat in de postchristelijke cultuur aan lager wal is geraakt (in het Duits: 'auf den Hund gekommen'). Bij verkeersdelicten (verkeerszondaar) is het woord 'zonde' hooguit nog in zwang. De beide theologen missen een 'ernstig, serieus begrip' van zonde in onze tijd. Over schuld hadden ze hetzelfde kunnen beweren.
Vorige week hield ik in het Duitse Bocholt in het kader van de Deutsch-Niederländische ökumenische Pfarrkonferenz een voordracht over de betekenis van schuld, straf en verzoening bij vier Duitstalige auteurs. Deze vier schrijvers zijn: de Boheemse schrijver Adalbert Stifter, de Zwitser Gottfried Keller, Theodor Fontane uit Berlijn en Franz Kafka uit Praag.Zeer globaal samengevat kan ik hun posities ten opzichte van schuld - als verkeerde keuze op het moment dat een mens in vrijheid kan kiezen - als volgt omschrijven. Bij Stifter is schuld het aantasten van een orde in de natuur en in de samenl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?