Kabinet zoekt draagvlak

Een dag lang debatteren over wat eigenlijk? Dat gevoel bekroop gisteren menigeen in de Tweede Kamer.

Na zeven uur in en uitpraten was er niet veel helderder geworden. Er is nog geen breed akkoord over de begroting voor 2014. Kabinet en coalitiefracties zijn druk doende een pakket maatregelen, ter grootte van zes miljard, in te vullen. Voor pakweg een derde zal dat opnieuw bezuinigingen inhouden en voor de rest gaat het om zogeheten hervormingen. Toch is het niet waar dat dit debat over de begroting van 2014 zinledig was. Er zijn wel degelijk contouren zichtbaar geworden van de koers die het coalitiekabinet vaart en de al of niet constructieve uitgestoken hand van oppositiepartijen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?