Kabinet maakt vertrouwen niet waar

Als de huidige generatie twintigers tachtig geworden is, weten we ons van het kabinet-Balkenende II waarschijnlijk nog een ding te herinneren: 'eigen verantwoordelijkheid'. Dit kabinet hamert aanhoudend op dit begrip. Maar het maakt de pretenties niet waar; het gooit problemen over de schutting met alleen financiële motieven. Dit beleid is niet gericht op eigen verantwoordelijkheid, maar op zelfredzaamheid.
Wij willen daartegenover een overheid die de maatschappij klaarmaakt om verantwoordelijkheid te nemen, en mensen helpt die onder hun verantwoordelijkheid bezwijken.Op zichzelf is het een goede insteek om verantwoordelijkheid bij burgers neer te leggen. Mensen moeten hoognodig meer zorgen voor elkaar: een gemeenschap waar onderlinge zorg op de voorgrond staat, met een overheid op afstand als vangnet, in plaats van een centrale overheid, die van een grote afstand alles wil regelen. Veel mensen moet dit toch positief in de oren klinken.Waarom dan toch zoveel verzet? Is het enige probleem dat de r …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?