Kaalslag

Echt nieuw waren de cijfers niet. Desondanks trok de conclusie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat Nederland nog steeds enorm ontkerkelijkt, veel aandacht.
Dat hangt samen met de prestigieuze status van deze instantie en met het gegeven dat het SCP zich ook waagde aan een voorspelling: in 2020 zal maar liefst 72 procent van de Nederlanders buitenkerkelijk zijn. Toch brengt vooral de ontkerkelijking zelf een schok teweeg. Opnieuw wordt duidelijk dat Nederland met Noord- en Midden-Europa een geestelijke en culturele kaalslag meemaakt die zijn weerga in de geschiedenis niet kent en waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. Overigens betekent dit niet dat er geen kanttekeningen bij de SCP-conclusies kunnen worden gemaakt. Zo suggereert het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?