Jezus was vast teruggestuurd

Het Nederlandse asielbeleid is 'flink doorgeschoten', aldus een bijzonder goed en doorwrocht artikel in het Nederlands Dagblad (20 december). Verschillende, onafhankelijke hoogleraren gaven aan dat het beleid wel streng is, maar dat rechtvaardigheid vaak ver te zoeken is.
Met veel bravoure geeft minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid en Integratie steeds weer aan dat haar beleid werkt, omdat er steeds minder mensen asiel aanvragen in Nederland. Een vreemde redenering. De doelstelling van de regering is mijns inziens niet dat er steeds minder mensen naar Nederland komen, maar dat diegenen die écht iets hebben te vrezen in hun land van herkomst, een veilige vluchthaven in Nederland kunnen vinden.De hoogleraren zijn er in ieder geval van overtuigd dat de poort regelmatig dicht blijft terwijl die open zou moeten zijn. De nieuwe Vreemdelingenwet (2001) is volgens …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?