Jezus, het gezicht van God

In het jaar 2000 doet Joseph Ratzinger zijn uit colleges voortgekomen boek Einführung in das Christentum uit 1968 opnieuw verschijnen, maar met een toegevoegde inleiding. Indien hij dat boek alsnog zou schrijven, zo meldde Ratzinger zeven jaar geleden, dan zou hij meer rekening hebben gehouden met de interreligieuze context van de vraagstellingen.
Maar de kern van toen blijft de kern van nu: de vraag naar God en dus voor christenen is dezelfde als de vraag naar Christus. Dat essay van 2000 laat zich tevens lezen als eenvoudige sleutel - een context - tot Jesus von Nazareth , het persoonlijke boek waarvan het eerste nu verschenen deel handelt over Jezus van de doop in de Jordaan tot en met de verheerlijking op de berg Tabor. De ineenstorting van de SovjetUnie heeft de leer van Marx niet terstond naar de achtergrond gedrongen en daarmee het christendom bevorderd. Althans niet in Zuid-Amerika. ,,Wie Marx tot de filosoof van de theologi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?