Islam

Deze week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een opmerkelijk cijfer omtrent de kaart van levensbeschouwelijk Nederland. Het aantal moslims is in tien jaar tijd verdubbeld tot boven de 900.000. Daarmee zou Nederland tegenwoordig bijna net zoveel islamieten tellen als gereformeerden.
Dit opvallende gegeven kan gemakkelijk worden gerelativeerd. De berekening van het CBS is gebaseerd op een schatting, die ervan uitgaat dat het aandeel islamieten onder de hier wonende allochtonen even groot is als in hun land van herkomst. Er is dus voor het gemak geen rekening gehouden met de seculariserende invloed van de Nederlandse cultuur en met de niet-islamitische medelanders die juist om reden van godsdienstvrijheid zijn geëmigreerd, en evenmin met het feit dat vele hier wonende Turken en Marokkanen afkomstig zijn van het platteland, waar godsdienst een grotere rol speelt dan in de st …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?