Iran en de terugkeer van de Twaalfde Imam

In de sociale wetenschappen is het gebruikelijk ontwikkelingen te verklaren in termen van oorzaken en gevolgen. Waarom begon Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog? Antwoord: omdat Duitsland in Europees verband diep vernederd was en de bevolking door geldontwaarding sociaal verpauperd. Maar naast deze causale benadering is het tevens zinvol een finale verklaringswijze toe te passen, ook wel 'doel-denken' genoemd.
Daarbij gaat het er als het ware om het heden uit (ideeën over) de toekomst te verklaren. Het kon wel eens zijn, dat bij het tot stand komen van gebeurtenissen 'waartoe-factoren' (finaal) méér meespelen dan 'waardoor-factoren' (causaal). Waarom aten Adam en Eva van de verboden vrucht? Doordat de satan hen verleidde (causaal)? Zeker. Maar in de eerste plaats opdat zij als God wilden zijn (finaal). De geseculariseerde en pragmatische westerse wereld is wars geworden van 'grote verhalen'. Daardoor bestaat de neiging extremistische uitspraken van grote ideologische leiders met een korreltje zou …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?