Integratie

De integratie van allochtonen is voor de overgrote meerderheid van de nieuwkomers in Nederland geslaagd, dit ondanks grote tekortkomingen in het integratiebeleid van de overheid. Dat is een prestatie van formaat, zowel van de betreffende allochtone burgers als van de hen ontvangende samenleving. Deze politiek incorrecte slotsom is toch wel de meest in het oog springende conclusie van Bruggen bouwen, het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid van de Tweede Kamer.
In een gedegen analyse laat de commissie, onder leiding van VVD-kamerlid Stef Blok, zien dat het beleid van de afgelopen dertig jaar - dat eerst gericht was op behoud van de eigen identiteit met het oog op terugkeer, daarna op emancipatie, en ten slotte op het participeren in werk en onderwijs - steeds achter de feiten aanholde. Veel immigranten slaagden er weliswaar in een baan te vinden en hun kinderen presteren op school naar verhouding uitstekend. Maar Nederlands hoefden ze niet te leren. Nooit vroeg men zich af of de verzorgingsstaat de nieuwkomers wel eens in hun integratie zou kunnen be …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?