Integratie

Op niet mis te verstane wijze heeft minister Ella Vogelaar (Integratie) gisteren haar Integratienota Zorg dat je erbij hoort! gepresenteerd. Die nota verschilt sterk met de een dag eerder gepresenteerde visie van de VVD-fractie bij monde van woordvoerder Henk Kamp.
De laatste kwam met een lijst strenge voorwaarden om de immigratie naar Nederland verder in te dammen. De minister, en met haar het kabinet, kiest een andere benadering. Het kabinet maakt zich zorgen over twee gescheiden werelden: autochtonen en allochtonen leven grotendeels met de rug naar elkaar toe. De ene groep vreest de islam en voelt zich onveilig, de andere groep voelt zich niet geaccepteerd en ervaart discriminatie, met name op de arbeidsmarkt. Dat is een recept voor polarisatie. Vogelaar wil, het motto van het kabinet: 'samen werken, samen leven' indachtig, die polarisatie doorbreken. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?