Inhoudelijk

Na de val van het kabinet-Balkenende IV overheerste in de media het zwartepieten over de schuldvraag. Met name CDA en PvdA putten zich uit in het beantwoorden van die vraag. Het hangt er maar van af vanuit welk perspectief je die vraag beantwoordt. Veel energie daarin steken is niet bijster zinvol. In een tijd van economische crisis, met daarbij een demissionair kabinet, wordt het tijd het politiek debat weer op inhoud te voeren.

Zo bezien is het concept-verkiezingsprogramma dat de ChristenUnie deze week publiceerde, een welkom begin van hopelijk een nieuwe fase in de campagne. Voor politieke partijen is het een taak bij uitstek, de kiezer een toekomstvisie voor te leggen en daarbij scherpe keuzes niet uit de weg te gaan. Dan valt er voor de kiezer letterlijk wat te kiezen. Dat in het concept-programma veel aandacht naar de financiële situatie uitgaat, ligt voor de hand. De wereldwijde crisis heeft een enorm gat geslagen in de overheidsfinanciën. Een beperkt overschot op de begroting is in een groot tekort omges …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?