Individu

Niet zozeer de invloed van moderne theologische opvattingen, maar de toegenomen welvaart is er de oorzaak van dat de Nederlandse kerken in de tweede helft van de vorige eeuw zijn leeggestroomd. Dat is kort en goed de verklaring van de Amsterdamse universitair docent Peter van Rooden voor de enorme ontkerkelijking in ons land, zoals hij die gisteren in onze bijlage Het Katern ontvouwde. De welvaart stelde mensen in staat zich individueel te ontwikkelen, hun eigen voorkeuren te volgen en zich te onttrekken aan de collectieve gewoonten en gebruiken die lange tijd het kerkelijk leven bepaalden. Theologen hadden daar slechts beperkte invloed op.
Daar zou wel eens iets in kunnen zitten. Dat geldt zeker voor de constatering van Van Rooden dat de aanpassingsslag die de kerken vervolgens ondernamen - plotseling 'mocht' van alles wat vroeger taboe was - de betrokken kerken in een geloofwaardigheidscrisis bracht: (menselijke) grote woorden van voorheen bleken plotseling minder eeuwigheidswaarde te bezitten dan altijd was verkondigd.De ontkerkelijking trof in de jaren zestig vooral de grote kerkgemeenschappen, maar treedt nu vertraagd ook op binnen de kleinere behoudende kerken. Zij kunnen van hun 'voorgangers' leren dat 'aanpassing' alleen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?