In christelijke politiek gaat het om de intentie

Is de aanduiding 'christelijke politiek' niet te pretentieus? Christelijke politiek moet geen pretentie, maar een intentie zijn, al mag een christen wel met gezag spreken. ,,Men kan er over twisten of de aanduiding 'christelijke politiek' niet te pretentieus is'', zo stelt de hoofdredacteur in het commentaar van 5 juli. En terecht. Christelijke politiek moet geen pretentie zijn, maar een intentie. Het verlangen om enerzijds als christen in de politiek te werken tot de eer van God en anderzijds met de politieke arbeid er aan te werken dat het gehele openbare leven onder het beslag van Gods Woord komt.

Dat vraagt om getuigende politiek. Dat is wat anders dan getuigenispolitiek, waarbij alleen Bijbels georiënteerde toespraken worden gehouden. Met getuigende politiek moet worden gezegd dat iedereen in de samenleving moet erkennen dat er slechts Eén is die recht heeft om te regeren en dat is Koning Jezus. Vrees God en onderhoudt zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen, zo houdt de Prediker ons en zeker de christen in de politiek voor. Christenen in de politiek mogen en moeten duidelijk maken dat overheden hun gezag niet ontlenen aan de meerderheid van het volk, maar staan in dienst va …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?