Imams

De beslissing van minister Verdonk drie imams uit Eindhoven het land uit te zetten, is weliswaar niet geheel uniek voor Nederland (in 2000 moest een van spionage voor Libië beschuldigde voorganger vertrekken), maar uitzonderlijk is zij wel. Elders in Europa werd deze maatregel al vaker toegepast. In Frankrijk moesten vorig jaar drie imams het land verlaten, in Duitsland twee. Het verschil met de Nederlandse casus is dat in al die gevallen onomstotelijk sprake was van strafbare handelingen. Dat gold ook voor de uitzetting van de Libische imam. Geen van deze maatregelen riep dan ook maatschappelijk verzet op.
Toen minister Verdonk echter in februari van dit jaar het gedwongen vertrek van de Eindhovense imams aankondigde, stak een storm van protest op. En - vooralsnog nog steeds - terecht. Dat verzet was niet alleen afkomstig van allochtone geloofsgenoten van de imams, die zo'n vijfduizend handtekeningen verzamelden, maar ook van autochtone deskundigen. De kern van hun kritiek luidde dat de aanklacht jegens de drie imams wel erg vaag en erg dun was. En voor zover er sprake was van concrete beschuldigingen hadden die een sterk afgeleid karakter: het feit dat de betrokkenen zich bekennen tot het salaf …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?