Iets nieuws

Als we in de kerk nu maar..., dan zou... Het is een bekende verzuchting, waar mensen bewogen zijn om een kerk die... vul maar in: leden verliest, moeite heeft jongeren vast te houden, veel te weinig een gemeenschap vormt, het geloof te rationeel of juist te emotioneel benadert, ingedut lijkt, vastzit aan tradities van welke aard dan ook.

Dat kunnen reële, soms existentiële problemen zijn en het is nooit goed, te doen alsof die er niet zijn. Vaak worden er remedies geopperd die het proberen of op z'n minst het overwegen waard zijn: kleine groepen, andere liederen en muziek, cursussen, een jaarthema, jeugdouderlingen, een andere regeling van het pastoraal bezoekwerk, samenbindende activiteiten, bezinning op geldende normen. Met alle risico's vandien, want een aanpak van het ene probleem kan weer andere oproepen. Maar om van fouten te leren moet je ze soms eerst maken. In de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld klinkt zo'n s …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?