Identiteit

Het Hoornbeeck College, een reformatorische school in Amersfoort voor middelbaar beroepsonderwijs, moet een leerling die wel eens televisie kijkt en van wie de zus soms een broek draagt, toch toelaten. Met dit vonnis van het gerechtshof in Arnhem grijpt de rechter stevig in op het toelatingsbeleid van christelijke scholen in Nederland. De vraag is daarom welke boodschap ervan uitgaat.
Ogenschijnlijk is er niet veel aan de hand. De rechtbank zegt Artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs te respecteren. Het hof voegt daaraan toe dat de rechter terughoudendheid past bij de beoordeling van de vraag of een leerling aan de religieuze grondslag van de school beantwoordt of niet. Maar het Hoornbeeck heeft eerder wel andere leerlingen toegelaten die wel eens een broek droegen en van wie de ouders televisie hadden. Of een andere kijk op medezeggenschap. De rechter kon daarom niet anders dan constateren dat er sprake is van rechtsongelijkheid. Toch heeft direc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?