Identiteit

Bestaat er zoiets als 'dé' Nederlander? En zo niet, heeft de overheid dan de taak de Nederlandse identiteit te bevorderen? Jarenlang al beheerst deze vraag de discussie over de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.

In de beginfase van de toestroom van immigranten overheerste een zekere onbekommerdheid. Was Nederland immers vanouds niet een tolerante, gastvrije natie en hadden vreemdelingen in het verleden juist niet bijgedragen aan het tot stand komen van de pluriforme volksgemeenschap die het Nederlandse volk vandaag is? De allochtoon werd - zeker op papier - geknuffeld. Maar aan het begin van het nieuwe millennium en vooral na 11/9 en alles wat er in ons land uit voortvloeide (Fortuyn, Van Gogh onder anderen) sloeg de maatschappelijke stemming radicaal om. 'Multiculti' werd een vloekwoord en …
Dit is 19% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?