Identiteit zit van binnen

Het personeel maakt de school wat hij in de praktijk is. Gereformeerd-zijn moet vooral van binnen zitten en naar buiten blijken. Toerusting van docenten en het ontwikkelen van leskaternen voor vakken waarbij de levensbeschouwing sterk naar voren komt, kunnen daarbij helpen.

Er is weer volop discussie over identiteit van het gereformeerd onderwijs naar aanleiding van het congres van de nieuw gevormde vereniging voor gereformeerd basisonderwijs in West-Nederland ( ND 27 januari). We hebben behartigenswaardige bijdragen gelezen over het belang van de grondslag (de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De aanleiding van de ingezonden reacties in de afgelopen twee weken lag in vragen die opgeworpen werden rond de toelating van leerlingen (passend bij de grondslag, vanuit de intentie om de rijkdom van de gereformeerde school niet te verkwanselen maar w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?