Hulpverlener krijgt het nog moeilijker

Jeugdhulpverleners krijgen in de toekomst zwaarder werk in steeds complexere situaties. En dat terwijl de geldkraan eerder wordt dichtgedraaid dan dat er geld bij komt.
In de afgelopen weken kreeg de jeugdzorg veel negatieve aandacht in de media. In het Nederlands Dagblad schreef Bart Nitrauw over de moeilijke positie van gezinsvoogden (19 maart). Een pleegmoeder zag de oplossing in het scheiden van taken: de gezinsvoogd moet niet én hulp bieden én gezag uitoefenen (25 maart).Gezinsvoogden proberen terecht te investeren in de relatie met de ouders. Dat kost tijd. Te gemakkelijk wordt gedacht dat veel gezinsvoogden daarmee de kant van de ouders (en impliciet dus tegen het kind) kiezen. Op die manier wordt er een tegenstelling gecreëerd die er niet hoeft te zij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?