Hulploos kind

Slechts weinig mensen zullen vandaag nog emotie voelen opborrelen bij het horen van uitingen van eeuwenoude kerstromantiek, waarin tere kindekens met bevende ledekens midden in de winternacht ten prooi zijn aan de bittere koude van de kerstnacht.
't Hulploos Kind, heilig kind' ? Christenen vandaag kunnen zich meer voorstellen bij de machtige engelenkoren in Bethlehems velden die hun Koning eer brengen. Moet dat niet iets geweest zijn als een machtig slotkoraal uit een van de cantates van Johann Sebastian Bach? Met pauken en trompetten en klinkende cimbalen, machtige hemelse legerscharen? En inderdaad: 2007 jaar geleden werd de Redder der wereld geboren, de Koning aan wie gegeven is alle macht op hemel en op aarde. Maar toch, er lag een kind in die voederbak. En dat was niet voor niets. In de hemel gebeurt niets voor niets. De d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?