Hulp is goed, maar geld is niet genoeg

Christenen zijn te weinig bezig met armoede en gerechtigheid. De Micah Campagne wil daar wat aan doen, in aansluiting op de Millenniumdoelen van de VN: bestrijding van extreme armoede, ziekten en onderwijsachterstanden. Geld geven is echter niet genoeg. Christenen en kerken moeten lokale initiatieven ondersteunen door een duurzame relatie. Alleen dan zal er echt wat veranderen.
In september 2006 begint de Nederlandse Micha Campagne, een goed initiatief om het 'horizontale' element van het christen-zijn - recht doen - wat in balans te brengen met het onder Nederlandse christenen meer populaire 'verticale' element: God eren. De campagne roept christenen op God niet alleen met hun mond te belijden, maar ook met de portemonnee (Maarten Vermeulen, bijlage ZoZ 1 april). Net zoals de profeet Micha de Israëlieten opriep recht te doen (Micha 6:8). Wil de kerk door middel van deze campagne echter daadwerkelijk verschil maken op het gebied van internationale gerechtigheid dan z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?