Hulp asielzoekers

Op mijn 'Moreel Beraad' in de krant van 14 februari heb ik, zoals te verwachten viel, veel reacties gekregen. Gevraagd om er kort op te reageren, probeer ik dat als volgt:
Men verwijt mij dat ik geen oog had voor de nood van de asielzoeker. Mijn antwoord luidt dat ik geen enkel 'schrijnend' geval gemakkelijk wil wegwuiven en dat ook niet gedaan heb. Het probleem van de asielzoeker in het algemeen gesproken is schrijnend en laat zich nooit restloos bevredigend oplossen. Wat ik wel met overtuiging beweer, is dat Nederland nog steeds een rechtstaat is, waarin wij de weg van het recht moeten aflopen.Verwijt men mij een slaafs volgen van het recht ín Nederland en vraagt men mij zelfs wat ik dan van de abortus- en euthanasiewetgeving vindt, dan word ik niet in verlege …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?