Huiselijk geweld komt vaak van vrouwen

Minister Donner kondigt nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen huiselijk geweld, onder meer een huisverbod voor daders (Nederlands Dagblad 23 juni). Maar de cijfers van mannen die hun vrouw slaan, worden schromelijk overdreven.
Gerda Dijksman, politiecommissaris en coördinator van het landelijk project Huiselijk Geweld meldde in november 2003 dat jaarlijks 800.000 à 900.000 gevallen van huiselijk geweld voorkomen.Zijn dat allemaal mannen die hun vrouw aframmelen? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldde recent op basis van twee Intomart-onderzoeken, dat in de vijf jaar voorafgaand aan deze onderzoeken 'slechts' 3,9 procent (0,78 procent per jaar) van de Nederlandse bevolking te maken heeft gehad met partnergeweld. Op 4.628.197 meerpersoonshuishoudens betekent dat 36.099 gevallen van partnergeweld per jaar.Voo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?