Huisarrest

In 2005 stelde de toenmalige minister van Justitie, Piet Hein Donner, voor huisarrest in te voeren als straf. Het kwam er niet van. Donners opvolger, Ernst Hirsch Ballin, heeft het voorstel onder het stof vandaan gehaald en vrijdag opnieuw gepresenteerd. Donner baseerde zijn voorstel op een deels geslaagde proef in de jaren 2003 en 2004 met ruim 2000 delinquenten. Dat de proef geen onverdeeld succes was, is te wijten aan de ongeschiktheid van sommige categorieën gestraften, zoals verslaafden, om een dergelijke straf te ondergaan. Dat vergt veel discipline van de delinquent.
Het gaat bij thuisdetentie niet om een Nederlands idee, al past het als straf prima in ons rechtssysteem. In de VS is een populair middel om overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan. Er zijn ook andere redenen om het voorstel te omarmen. Straf dient in ons strafrecht meer dan één doel. Het gaat allereerst om vergelding. Een delinquent verdient in beginsel een zekere hoeveelheid leed vanwege zijn misstap. Er zijn ook maatschappelijke belangen mee gemoeid. Voor de samenleving is het een zegening als een veelpleger een tijdje achter slot en grendel zit. Dan zijn er nog de generale en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?